Amatorska Liga Tenisowa - Kortowo

Termin: sezon letni 04.05. - 31.10./ sezon zimowy 01.11. – 30.04.

Miejsce: Kortowo Tennis Club / Luboń Tenis Park / T.T. Świerczewo

Uczestnicy: Amatorzy, byli zawodnicy minimum 7 lat po zakończeniu kariery zawodniczej pod warunkiem, że nigdy nie uczestniczyli w klubowych rozgrywkach na poziomie seniorskim.

Wpisowe i opłaty: Zapisy przyjmujemy na adres e-mail: alt@kortowo.com,.pl. Wiadomość powinna zawierać: imię + nazwisko, nr tel., e-mail, informacja o poziomie umiejętności oraz czy był brany udział w poprzedniej edycji ALT (jeśli tak – w jakiej np. extra liga, III liga). Wysokość wpisowego : 100 zł. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Kortowa 35 1600 1084 0004 0503 6630 0001 BNP PARIBAS z dopiskiem ALT Imię i nazwisko sezon rok np. ALT Jan Kowalski lato 2022 Koszt wynajmu kortu pokrywają zawodnicy zgodnie z obowiązującym na danym obiekcie i w danym sezonie cennikiem.

Kontakt: Koordynator ALT Klubu Kortowo - Kamil Tumiński tel. 790 643 100 mail: alt@kortowo.com.pl
Dyrektor Sportowy ALT - Sławomir Szymanowski tel. 600 219 150, mail: slawek.a.szymanowski@gmail.com

Grupy i wyniki: http://www.tenisonline.pl

Tenis Online - Poradnik Zawodnika: ZOBACZ Poradnik Zawodnika

Zasady tworzenie grup ligowych Rozwiń...

Zasady tworzenie grup ligowych: • Grupa ligowa w sezonie składa się z dwóch grup do 12 osób. • W poszczególnych grupach zawodnicy rozgrywają mecze systemem "każdy z każdym" lub w grupach. • Po rundzie zasadniczej, sześciu najlepszych zawodników każdej z grup utworzy nową finałową grupę grającą ponownie spotkania "każdy z każdym" z zaliczeniem spotkań między zawodnikami z rundy zasadniczej, stąd uczestnicy danej ligi nie będą rozgrywać już między sobą meczu w ramach rywalizacji w danym sezonie ligowym. • Zawodnikom po rundzie zasadniczej zostaną także dopisane punkty za rozegrane mecze z przeciwnikami, którzy po pierwszej rundzie znaleźli się w innej grupie - wyższej bądź niższej. Każdy z zawodników otrzymuje po jednym punkcie za każdy wygrany mecz z zawodnikami przydzielonymi do drugiej grupy. • Grupa finałowa walczy o miejsca I-XII. Podobnie zawodnicy zajmujący miejsca VII-XII po rundzie zasadniczej tworzą nową grupę, walcząc o miejsca XIII- XXIV. • UWAGA! Wyjątek stanowi Golden Liga, w której udział bierze do 16 zawodników grających systemem w grupach.

Zwiń...

Formuła rozgrywania spotkań ligowych: Rozwiń...

Formuła rozgrywania spotkań ligowych: • Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów, w przypadku wyniku 6:6 rozgrywany jest tie-break. Istnieje możliwość zastąpienia trzeciego seta supertiebreakiem do 10 punktów, jednak wymaga to obopólnej zgody zawodników. • Gospodarz – zawodnik umieszczony w terminarzu gier na pierwszym miejscu odpowiada za skontaktowanie i uzgodnienie z partnerem terminu meczu, dodatkowo zapewnia nowe piłki tenisowe – wyłącznie nowymi piłkami Technifibre, rezerwuje również kort odkryty lub pod halą tenisową, w zależności od sezonu i pogody. • W przypadku problemów z uzgodnieniem spotkania w wyznaczonym terminie, o zaistniałej sytuacji należy powiadomić Dyrektora Sportowego ALT - Sławomira Szymanowskiego tel. 600 219 150, mail: slawek.a.szymanowski@gmail.com, który zastrzega sobie prawo wyznaczenia terminu danego pojedynku. Wyznaczone mecze w danej części rozgrywek ligowych mogą być przełożone tylko za zgodą przeciwnika i prowadzącego rozgrywki. • Nie rozegranie wyznaczonych w danym okresie meczów może skutkować wpisaniem walkowerów. W przypadku stwierdzenia obustronnej winy uczestników może nastąpić przyznanie za dany pojedynek po zero punktów. • UWAGA! W przypadku gdy dany mecz ligowy nie odbędzie się z powodu braku kontaktu z przeciwnikiem gospodarza, a fakt ten nie zostanie wcześniej zgłoszony do Sławomira Szymanowskiego w terminie wyznaczonym na rozegranie tego pojedynku, wówczas to gospodarz przegrywa spotkanie poprzez walkowera, stąd tak ważne jest bieżące komunikowanie Dyrektorowi Sportowemu ALT problemów z umówieniem się na poszczególne spotkania ligowe. • Wszystkich uczestników zobowiązuje się do terminowego rozgrywania wyznaczonych spotkań oraz zachowania zgodnie z zasadami fair-play. • Za zgodą obu zawodników istnieje możliwość rozegrania spotkań przed terminem lub po terminie wynikającym z terminarza pojedynków przekazanego zawodnikom na początku danego sezonu ligowego. Wszystkie mecze muszą się jednak odbyć w czasie przeznaczonym na daną rundę rozgrywek.

Zwiń...

Zasady punktacji spotkań ligowych: Rozwiń...

Zasady punktacji spotkań ligowych: • Za zwycięstwo w meczu przyznawane są 3 pkt., przegrana w wyniku rozegranego spotkania gwarantuje 1 pkt., walkower powoduje stratę jednego punktu (-1pkt.). W przypadku gdy mecz został rozpoczęty, ale za porozumieniem obydwu stron grających nie dokończony do czasu podliczenia wyników, wówczas obydwaj zawodnicy otrzymują po 1 pkt. • W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w lidze w trakcie jej trwania z powodu kontuzji, mecze rozegrane podliczane są wg podanych wyników, natomiast osoby, które nie zagrały meczów z osobą rezygnującą z udziału w rozgrywkach ALT otrzymują 3 punkty w ramach walkowera, chyba że mecz nie został rozegrany zgodnie z terminarzem spotkań a osoba rezygnująca nie była gospodarzem. • O kolejności miejsc w lidze decyduje wg ważności: 1) liczba zdobytych punktów 2) wynik bezpośredniego spotkania; w przypadku równej liczby zdobytych punktów) 3) różnica setów i gemów między zainteresowanymi stronami; w przypadku, gdy liczba zdobytych punktów jest jednakowa wśród trzech i więcej uczestników tworzona jest mała tabelka dotycząca zainteresowanych osób. • Wyniki meczów nie wpisane w tabelach ligowych na stronie internetowej ALT oraz w protokołach spotkań traktowane będą jako nierozegrane. • Dwa pierwsze miejsca awansują do ligi wyższej w następnym sezonie, z wyjątkiem Golden Ligi, trzy kolejne rozgrywają baraże o awans do wyższej ligi, z wyjątkiem Golden Ligi. Trzy ostatnie miejsca opuszczają ligę, z wyjątkiem extra klasy, którą opuszczają cztery osoby, trzy kolejne rozgrywać będą w następnym sezonie baraże o utrzymanie w lidze. Spotkania barażowe do ligi rozgrywane są przed kolejnym sezonem. Gospodarzami meczów barażowych są pretendenci do wyższej ligi a zwycięstwo w barażu gwarantuje wygranie dwóch spotkań.

Zwiń...

Organizacja i komunikowanie wyników spotkań ligowych: Rozwiń...

Organizacja i komunikowanie wyników spotkań ligowych: • Uczestnicy imprezy biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. • Uczestnicy ALT wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych kontaktowych typu nr telefonu, mail w celach niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia rozgrywek ALT. Przekazywanie przez graczy ALT danych osobowych ma charakter dobrowolny. Ewentualne niepodanie przez graczy ALT danych osobowych może uniemożliwić rozgrywanie meczy w ramach ALT. Dane te zbierane są przez W.T.T. Elektro Sport Sp. z O.O. (Klub Kortowo) ul. Kotowo 62, Poznań 60-009. Szczegóły z zakładce Klauzula Informacyjna. • W sezonie letnim 2020 mecze ligowe rozgrywamy wyłącznie nowymi piłkami Technifibre – firmy patronującej ALT. • Opłatę za rezerwację kortu na mecz ligowy należy uiścić przed rozpoczęciem spotkania w Recepcji kortów. W sytuacji chęci przedłużenia wcześniej opłaconej rezerwacji należy zgłosić ten fakt w Recepcji, która poinformuje, czy istnieje taka możliwość. • W miarę możliwości wynajmu kortów rozpoczęty mecz należy rozegrać do końca. W przypadku braku wolnych kortów gwarantujących przedłużenie spotkania, mecz należy dograć w najbliższym możliwym terminie. Za rezerwację kortu na dokończenie meczu odpowiadają jednakowo uczestnicy spotkania. • Zawodnicy ligi singlowej ALT dzielą się po połowie kosztami wynajmu kortów na mecz ligowy. W przypadku gdy rezerwacja kortu na dany pojedynek zostanie anulowana zbyt późno (tj. w przedziale 24 - 1 godz. do rozpoczęcia meczu) z winy jednego z graczy, wówczas - zgodnie z regulaminem Kortowa - koszt 50% wartości całkowitej rezerwacji pokrywa ten zawodnik, z którego powodu mecz nie został rozegrany. Jednak w sytuacji, gdy zawodnik nie stawi się na kort na umówione spotkanie i nie uprzedzi o tym co najmniej godzinę wcześniej swojego przeciwnika oraz recepcji kortów, wówczas zawodnik ten jest zobowiązany pokryć 100% wartości rezerwacji kortu.Wszystkie mecze ligowe muszą być bezwzględnie rozegrane na kortach Kortowo Tenis Club ul. Kotowo 62 w Poznaniu /Tenis Park Luboń przy ulicy Armii Poznań 2 w Luboniu / T.T. Świerczewo ul. Nizinna 38 w Poznaniu. Pojedynki, które odbędą się na innych kortach, nie zostaną uznane za wyniki spotkań ligowych w ramach ALT. • Zwycięzca meczu ligowego ma obowiązek poinformowania o jego wyniku w ciągu 48 godzin od zakończenia spotkania w formie maila Kortowo: alt@kortowo.com.pl lub osobiście w recepcji Kortowa. W treści maila należy podać nr ligi, imiona i nazwiska zawodników oraz wynik meczu od strony zwycięzcy np. 2B Adam Kowalski vs Michał Nowak 6:3 6:4. W przypadku braku identyfikacji przez korty opłaconego terminu rozegranego spotkania ligowego na kortach Kortowa / Tenis Park Luboń / T.T. Świerczewo, mecz nie zostanie wpisany do ALT. • Uczestnicy ALT są proszeni o bieżące monitorowanie zapisów wyników swoich spotkań ligowych na stronie internetowej ALT: http://www.tenisonline.pl i w razie potrzeby zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do Recepcji Kortowo Tenis Club lub Pawła Szmalanda, koordynatora Ligi z ramienia klubu Kortowo. • Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu tenisowego zawodnicy zobowiązani są do potwierdzenia udziału w rozgrywkach kolejnego sezonu – lato /zima. • W sprawach nieujętych regulaminem decyduje Dyrektor Sportowy ALT - Sławomir Szymanowski (tel. 600 219 150, mail: slawek.a.szymanowski@gmail.com). • Za działalność organizacyjno-marketingową ALT jest odpowiedzialna Joanna Wierszyłłowska tel. 602 136 105, mail: joanna@kortowo.com.pl.

Zwiń...

Klauzula informacyjna: Rozwiń...

Klauzula informacyjna: • Spełniając obowiązki wynikające 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) wyjaśniamy: • Kto jest administratorem Państwa danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest W.T.T. Elektro Sport Sp. z O.O., prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kortowo, NIP 782 22 13 493, zwaną dalej jako Administrator. Z Administratorem można się skontaktować pisząc na adres: ul. Kotowo 62 Poznań 60-009 lub mailowo na adres: alt@kortowo.com.pl • W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe? Czy podanie danych jest dobrowolne? Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia rozgrywek ALT. Przekazywanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest powiązane z dobrowolnym uczestnictwem w rozgrywkach ALT. Ewentualne niepodanie przez Państwa danych osobowych uniemożliwia świadczenie na Państwa rzecz usług oraz rozgrywanie meczy w ramach ALT. • Kto może mieć dostęp do Państwa danych osobowych? Dostęp do Państwa danych osobowych takich jak imię, nazwisko, dane teleadresowe, wiek ma Administrator oraz mogą mieć jego współpracownicy upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych i zobowiązani do zachowania danych w tajemnicy. Ponadto dostęp do Państwa danych takich jak imię i nazwisko, dane adresowe, wiek ma firma prowadząca zapisy i wyniki rozgrywek http://www.tenisonline.pl oraz dyrektor sportowy Sławomir Szymanowski. W sytuacjach określonych w przepisach prawa, o dostęp do Państwa danych osobowych może zawnioskować odpowiedni organ państwa (np. sąd). • Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane dalej? Państwa dane nie będą przekazywane dalej. • Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe? Państwa dane osobowe będą przechowywane przez, wynikający z przepisów prawa, okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać w związku ze świadczeniem na Państwa rzecz usług. • Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych? Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możecie Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Możecie również Państwo wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zgłoszenie takiego wniosku Administratorowi. • Czy Państwa dane będą profilowane? Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

Zwiń...